PRIVACIDADE

Política de privacidade

Pícaros.gal informa os usuarios do sitio web sobre a súa política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que poidan ser recabados pola navegación a través do seu sitio web

Neste sentido, Pícaros.gal garantiza o cumplimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantías dos dereitos dixitais.

O uso desta web implica a aceptación desta política de privacidade.

Recollida, finalidade e tratamento dos datos

Pícaros.gal ten o deber de informar os usuarios do seu sitio web sobre a recollida de datos de carácter persoal que poidan levarse a cabo, ben sexa mediante o envío do correo electrónico ou ao cumprimentar os formularios incluídos neste sitio web. Pícaros.gal será considerada como responsable dos datos recollidos mediante os medios anteriormente descritos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre os datos e carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

Todos os datos persoais que sexan recollidos a través do sitio web de Pícaros.gal e, polo tanto, que teñan a consideración de tratamento de datos de carácter persoal, serán incorporados nos ficheiros declarados ante a Agencia Española de Protección de datos por Pícaros.gal.

Comunicación de información a terceiros

Pícaros.gal informa os usuarios de que os seus datos persoais non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal.

Dereitos dos usuarios

A Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantías dos dereitos dixitais concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais.

Considerando que os datos do usuario son obxecto do tratamento por parte de Pícaros.gal, os usuarios poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición segundo o previsto na normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais.

Para facer uso do exercicio deses dereitos, o usuario deberá dirixirse mediante comunicación escrita á seguinte dirección: Axencia Española de Protección de datos, rúa Jorge Juan, 6 – 28001 (Madrid, España).

O exercicio dos dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Porén, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. Nese caso, deberá aportar a documentación que acredite esta representación.

Política de cookies

Pícaros.gal pode empregar cookies cando un usuario navega pola seu sitio web. Unha cookie é un pequeno arquivo que é descargado para o seu ordenador, teléfono móbil ou tableta ao acceder a determinadas páxinas web para almacenar e recuperar información sobre a navegación do dispositivo.

Seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos, detallamos a continuación o uso de cookies que fai esta web. 

Pícaros.gal emprega as seguintes cookies propias:

  • Cookies de sesión, para garantir que os usuarios que escriben comentarios no blog sexan humanos e non aplicacións automatizadas. Desta forma combátese o spam.

Pícaros.gal emprega as seguintes cookies de terceiros:

  • Google Analytics, para poder elaborar estatísticas sobre o tráfico e o volume de visitas nesta web. Ao utilizar este sitio web o usuario consinte o tratamento da súa información por Google. O exercicio de calquera dereito neste sentido deberá facelo comunicándose directamente con Google.
  • Redes sociais, nas que cada rede social emprega as súas propias cookies para que o usuario 
  • poida facer clic nos botóns do tipo “Gústame” ou “Compartir”.

Desactivación ou eliminación de cookies

En calquera momento o usuario poderá exercer o seu dereito de desactivación ou eliminación de cookies deste sitio web. Estas accións realízanse de forma diferente en función do navegador que se empregue.